top of page

သင်ယူခြင်း IS အမြဲတမ်း

CMOW တွင် လက်ဆင့်ကမ်းပါ။

"Play is often talked about as if it were a relief from serious learning. But for children play is serious learning. Play is really the work of childhood."

-Mr. Rogers

ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိပြသမှုများ
ahoy_edited.jpg
အဟိုင်း! ဝီမင်တန်

Arrgh, Mateys! Board our pirate ship and join the crew! The exhibit features a pirate ship where kids can pretend to steer the ship and swab the deck! Encourages role playing and navigating.

Discovery Diner

The Discovery Diner was created to highlight the importance of educating young children about making healthy eating choices. This interactive exhibit features a life-like dining area and cafeteria, complete with food from all five food groups! The funding for this exhibit was provided by Delta Dental Foundation and New Hanover County. This exhibit was also made possible by the City of Wilmington. 

IMG-4167 (1)_edited.jpg
Discovery Diner

This exhibit was created to help little learners gain a better understanding of what is inside the human body as it is replicated on a screen. Children will have the ability to switch the view between the skeletal and muscular systems to gain a better understanding of the concept of an x-ray. 

This exhibit is sponsored by Delaney Radiology.

တိရစ္ဆာန်လမ်းကြား

This hands-on exhibit is designed to teach children the responsibilities of pet ownership and proper pet care. Children are provided the opportunity to take on the role of groomer, trainer and pet owner! 

အသိုင်းအဝိုင်းစျေးကွက်

Grab a kid-sized shopping cart and shop for produce, cereal, flowers...whatever it is you need. Or work the register checking customers out and bagging their groceries. One of the museum favorites, the grocery teaches children the importance of nutrition, making healthy choices at the grocery store, basic math skills, and real world applications. Sponsored by Publix and Publix Super Markets Charities. 

unnamed (2).jpg
ရေ၏အံ့ဖွယ်များ

Wonders of Water is sponsored by Catlin Engineers & Scientists.
This exhibit, funded by the Duke Energy Water Resources Fund, International Paper, and The Women's Impact Network, educates children on the importance of the water cycle while examining natural vs. man-made filtration. This will help to demonstrate how our water cycle naturally filters out contaminants. 

KID POWER

Sponsored by Planet Fitness, this exhibit gives kids a fun way to expend energy while learning the importance of always being active. It has a variety of active components for kids to learn about different muscles in their bodies while simultaneously burning energy. These activities include a mini trampoline, mini treadmill, a long jump, vertical jump, hand bike, stationary bike, and an area for aerobic fitness. 

how high__edited.jpg
ချမ်းသာရေးလမ်း

How high can you jump?
Kid Power teaches the importance of physical activity, connecting biology with environmental studies. Jump as high as you can and press all of the buttons to have an understanding of how tall some of your favorite animals are! This exhibit is sponsored by Planet Fitness.

air chair.jpeg
စိတ်ကူးစိတ်သန်း ကစားကွင်း

Exploration Station encourages engineering skills, critical thinking, problem solving, and imagination. Take a ride on our Air Chair, the Generator Bike, or play the Air Harp! 

tooth_edited.jpg
သွားသာနု

In our pediatric dental exhibit, your child can learn about oral health in an unintimidating environment. Brush the model teeth and inspect for cavities, then hop into a REAL dentist chair! Sponsored by Dimock, Weinberg & Cherry.  

 

Toothasaurus is made possible, in part by Delta Dental Foundation

skeleworld_edited.jpg
အရိုးကျန်းမာရေးနှင့် အနာကျက်ခြင်း။ 

Skeleworld is made possible by EmergeOrtho, Morvil Advertising, and local artist Michael Van Hout. One of the features of this bone health and healing exhibit is a life-sized skeleton on a surfboard. Hold your smartphone up to identify which bone is which! Kids can have fun signing the giant legs in casts and measuring their strength with a real electronic hand dynamometer. 

port_edited.jpg
CMOW ဆိပ်ကမ်း

Visit PORT CMOW! Port CMoW introduces children to the Port of Wilmington in a fun and educational setting. This hands-on exhibit features a freightliner ship which has cargo containers that can be moved by a crane. Historic photos of the port are incorporated into the exhibit and give children a glimpse into Wilmington's past. A video displays footage of Port of Wilmington as it is in operation today! This exhibit is sponsored by NC Ports and also made possible, in part, by Filmwerks International.

Science match_edited.jpg
လိုက်ဖက်သော အမှတ်တရ

The Matching Wall is an engaging game which complements our Science of You exhibit! Kids are encouraged to answer questions about the skeletal, digestive, circulatory and muscular systems of the human body. Adults and children alike will learn something new on this educational journey!

Match Madness is dedicated to
James Karl, former Executive Director.

toddler.jpeg
ကလေးလမ်းလျှောက်သစ်ပင်အိမ်

Guests ages four and under can crawl, climb, and slide in our beautiful treehouse. This special room is not only fun, active, and entertaining but allows your baby to develop their motor skills. This is a safe space separated from the rest of the exhibits designed especially for your baby and toddler. The area is cozy and squishy allowing your baby to explore textures, shapes, and sounds. The revitalization of this exhibit is made possible, in part by New Hanover County and the Landfall Foundation.

Bus.jpg
Outdoor ရင်ပြင်

Children can play hopscotch, climb on the play structure, play a fun game of Courtyard I-Spy or hop on the school bus to see where their imagination takes them! Engage little learners by visiting our Vegetable and Herb Gardens, pollinator gardens or see through planters made possible by the NC State Extension Master Gardener Volunteer Association!  Our play structure is sponsored by PharmGate Animal Health.
 

The play structure is also made possible by NC State Extension, The Landfall Foundation, and North State Bank.

nCino.jpeg
သိပ္ပံပညာ
သင့်ထံမှ

This section of the Museum allows little learners to build on their understanding of what is inside their own bodies, how we differ from other mammals, play doctor, and enter a real science lab!  The Science of You features the nCino Virtual Reality experience, Skeleworld, Little Beaker's Lab, Wellness Way, and more! 


The Virtual Reality is sponsored by nCino.

IMG_8662.jpg
ချမ်းသာရေးလမ်း

Sponsored by Wilmington Health, this exhibit has three main focuses- infant care, anatomy, and wellness. Through role playing with dolls, not only will children learn the basics of infant care, they will improve their social, language, and motor skills as well as learn empathy and responsibility. This exhibit aims to educate children about anatomy and how systems in our body help keep us healthy. Children will also learn how antibodies and white blood cells work together to fight off any germs that may have entered their body with the interactive maze. 

unnamed (3).jpg
ချမ်းသာရေးလမ်း

Little Beaker's Lab teaches children about science and technology. This exhibit is a great way for little scientists to learn about the scientific process and to develop their critical thinking skills. Together we examine and learn more about our fascinating world. This exhibit is sponsored by Wilmington Pathology.

LITTLE BEAKER'S LAB
studio.jpeg
THE STUDIO FT.
THE LAWSON
LEARNING CENTER
Lawson Learning Center ပါ၀င်သော အနုပညာအခန်း

Visit the studio, a bright open space designed to spark creativity and inspiration for our young artists. Children are encouraged to experiment with different materials as they create imaginative masterpieces. Try your hand at painting, sculpting, drawing, weaving, and more. The Art room features the Lawson Learning Center which incorporates reading and childhood literacy with a dedicated reading area and a play area. 

ပံ့ပိုးကူညီမှုအခွင့်အလမ်းများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Heather Sellgren ကို hsellgren@playwilmington.org သို့ အီးမေးလ်ပို့ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြပွဲများနှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် info@playwilmington.org သို့ အီးမေးလ်ပို့ပါ သို့မဟုတ် 910-254-3534 တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်ဆိုပါ။
bottom of page